Spre glede ved pengebidrag

Mange flotte organisasjoner og prosjekter trenger pengebidrag for å kunne gjennomføre sine gode og viktige handlinger verden rundt. Vi gir deg oversikt over ulike formål du kan gi pengebeløp til.

 

Støtt barn og unge gjennom pengebidrag

 

                                                                                           Bli Plan-fadder

logo_plan_bluePlan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre framtid. Vil du bidra til å gi barn utdanning, bedre helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet? Bli Plan-fadder og støtt viktig arbeid i 51 land i verden! Se mer informasjon på Plan-Norges hjemmeside.

 

Bli fadder i SOS-barnebyer

Bli-fadder-anner-327x174SOS-barnebyer jobber med og støtter familier som er i en kritisk vanskelig situasjon, slik at barna får god omsorg, og gir gir barn som er alene, forlatt eller som ikke kan bo sammen med familien et trygt hjem i en SOS-familie i en barneby. SOS-barnebyer samler inn penger både til SOS-barnebyers arbeid verden over, og driver SOS-barnebyen i Bergen, et forsterhjemstiltak der søsken får bo sammen. Se mer informasjon på SOS-barnebyers hjemmeside.

 

Støtt Redd Barna

child-649021_1920Som Redd Barna-fadder blir du en viktig del av livet til mange barn. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. Du bidrar til å gjøre barn uavhengige og selvstendige, slik at de kan forandre – og utvikle samfunnet de lever i. Les mer om hvordan du kan gjøre en forskjell i barns liv her.

 

 

 

Hjelp voksne til et verdig liv ved pengebidrag

 

                                                                                   Støtt Strømmestiftelsen

Bangladesh 2010 Michelle Larson Shonglap Young people children girls labour sewing machine From Bagerhat in Jaipur District Latifa Akhter (16) Tailor tailoring *** Local Caption *** Attends the film "The ripple effect" http://www.youtube.com/watch?v=kXcBrLJOXyg&list=PL6921BAE29A62FBA7&index=3

Strømmestiftelsen tilbyr mennesker som lever i fattigdom muligheten til å hjelpe seg selv gjennom jobbskaping og utdanning. Slik kan mennesker skape seg en jobb og en trygg framtid. De fattige får tilgang til små lån og finansielle tjenester slik at de kan skape seg en jobb og en trygg framtid, og barna får mulighet til å gå på skole. Strømmestiftelsen setter spesielt kvinners rettigheter, deltakelse og innflytelse i sentrum. De jobber i 13 land i Sør-Amerika, Vest- og Øst-Afrika og Asia. Bli jobbskaper eller hjertevenn-fadder og bidra til at noen kan få det livet de drømmer om. Les med på Strømmestiftelsens hjemmeside.

 

Støtt Kirkens Nødhjelp

nca_logo_center_rgb_noKirkens Nødhjelp jobber for å redde liv, forandre liv og bekjempe urettferdighet i 31 land. I tillegg når de ofre for krig og katastrofe i 130 land gjennom ACT Alliance. Kirkens Nødhjelp jobber for å sikre rent vant der hvor det er knapphet eller der hvor katastrofer inntreffer, og de gir de stemmeløse en stemme der beslutningene tas. Se mer informasjon på Kirkens Nødhjelps hjemmesider.

 

Støtt Blå Kors

Blå korsBlå Kors arbeider for mennesker som strever med å mestre hverdagen. De har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet er i en vanskelig livssituasjon. Blå Kors driver behandlingstilbud innen avhengighet, arbeidstrening og kursing, og har også mange tilbud til barn og unge i sårbare livssituasjoner. Se mer informasjon på Blå Kors’ hjemmeside.

 

 

Støtt Frelsesarmeen

Frelsesameens julegryteFrelsesarmeen viser omsorg for hele mennesket ved å tilby suppe, såpe og frelse. De metter sultne mager og fremmer den enkeltes verdighet. Ved å støtte Frelsesarmeen kan du gi mat til hjemløse eller rusavhengige, aktiviteter for barn eller gi en sommerferie til barn som ellers ikke har muligheten, du kan gi to netter på suppebussen eller ett døgn på kontaktsenter. Se mer informasjon på Frelsesarmeens hjemmeside.

 

 

Støtt Erlik

Erlik1

= Oslo og =Norge er magasiner som selges av vanskeligstilte på gata. Inntektene av bladet går til selgerne direkte og til stiftelsen Erlik som har aktiviteter og diverse prosjekter for de vanskeligstilte. Bladet koster 100 kroner, og har ofte nære portretter av ulike mennesker og fungerer også som et talefør for sosialt utstøtte. Halvparten av det du betaler går direkte til selger, og den andre halvparten sikrer fortsatt drift av magasinet, og dermed arbeidsplassen til magasinselgerne. Les mer på Erliks hjemmeside.

 

 

Bidra til å stoppe urettferdighet ved pengebidrag

 

                                                                                      Bli medlem i Amnesty

Amnesty

Mange mennesker over hele verden risikerer livet sitt for å kjempe for rettigheter alle burde ha. Amnesty jobber for å stanse tortur og forfølgelser og gi beskyttelse til mennesker som har gjort opprør for menneskerettigheter. Amnesty er avhengig av bidrag fra enkeltmennesker for å utføre den viktige jobben de gjør. Les mer på Amnestys hjemmesider.

 

Støtt dyr og miljø ved pengebidrag

 

                                                                                           Støtt WWF

PANDA_331x219_1

WWF i Norge jobber både med naturvernprosjekter i Norge og internasjonalt. De jobber for å begrense klimaendringer og tar vare på truede arter. Ved å støtte WWF kan du hjelpe rovdyrene som er truet i Norge, redde elefanter som er truet av krypskyting, redde nesehorn som er truet, stoppe illegal handel med tigerdeler, bli fadder for isbjørnen som trues av klimaendringer og støtte andre truede arter og økosystemer. Les mer på WWFs hjemmesider.

 

 

Støtt omplassering av dyr

pekaBli medlem, gi en gave eller bli livredder ved å gi månedlige bidrag til Foreningen for omplassering av dyr (FOD). Ved å bli støttemedlem eller gi en gave gjør du en forskjell for hjemløse dyr. Pengene vil blant annet gå til drift av FOD-gården, og arbeidet med å rehabilitere og behandle traumatiserte og syke dyr. Noen dyr blir på FOD-gården over lengre tid på grunn av måten de har blitt behandlet på. Les mer om hvordan du kan bli livredder på FODs hjemmesider.

 

Vet du om organisasjoner, prosjekter eller har andre gode tips til hvordan spre glede ved å gi pengebidrag, tips oss gjerne på elisabeth@spreglede.org.