En dame som virkelig bryr seg!

Møt Tonje Flack, som får alle hun møter til å smile og føle seg vel. Tonje har en hektisk hverdag som småbarnsmor og jobber i en gründerbedrift som vokser stort. Likevel setter hun av noen timer annenhver uke til å være frivillig i Røde Kors. Hun er også svært opptatt av å lære barna gode verdier.  Denne damen kan vi alle lære noe av!

Balansen mellom arbeid og frivillig arbeid

Tonje jobber i FuelBox, som produserer bokser som får oss til å snakke mer sammen om de viktige tingene. En boks er fylt med 175 åpne spørsmål som skal sette i gang refleksjon og gode samtaler. Det finnes ulike versjoner for blant annet Familie, Nye Medborgere, Par, Ungdom, Ledelse og Innovasjon.

”Det handler om å skape menneskemøter der vi blir sett, hørt, anerkjent og føler fellesskap. Grunnleggende menneskelige behov – og i en verden hvor sosiale medier og skjermer har tatt over så mye av kommunikasjonen mellom mennesker, er det ekstra viktig at folk tar aktive valg for å koble seg på hverandre ansikt til ansikt”, mener Tonje.

I tillegg til å være sosial entreprenør i FuelBox, er Tonje annenhver tirsdag på Røde Kors-huset i Oslo og bidrar med norskopplæring. Her møter hun flyktninger og innvandrere som kan lære norsk av frivillige gjennom ulike samtaleaktiviteter. Det betyr mye å kunne snakke med mennesker som har en helt annen bakgrunn og livserfaring. Personen som skal lære norsk og den som jobber som frivillig lærer nok like mye av hverandre på disse timene de møtes. Tonje understreker at denne tiden er viktig for henne, og hun anbefaler alle å blir frivillig i en organisasjon.

”Jeg liker ikke egentlig å innrømme det, men ettersom jeg blir så positivt overrasket over så mange av de menneskene jeg møter, må det jo bety at jeg har noen fordommer i meg som jeg ikke er meg bevisst”, forteller hun. ”Jeg tror det handler om at samfunnet i stor grad fokuserer på forskjellene som finnes mellom kulturer, i stedet for likhetene som bygger fellesskap”, forteller hun i et forsøk på selv å forstå mekanismene bak. ” Jeg har hatt gleden av å bli kjent med Loveleen Brenna ettersom hun har bidratt i utviklingen av boksen for Nye Medborgere. Hun er opptatt av å se mennesker som individ, og ikke som kulturbærere. Det tror jeg er ufattelig viktig”, fortsetter hun. Mange ser på mangfold som et samfunnsansvar, men Tonje mener vi må forstå at mangfold er en ressurs vi har alt å vinne på å benytte.

Selv om det til tider er utfordrende å få tiden til å strekke til, er hun glad hun prioriterer timene hos Røde Kors. Fordelt utover er det tross alt bare snakk om en drøy time i uka. ”Plutselig slo det meg at jeg ikke kunne vente til jeg hadde tid, jeg måtte bare ta meg tid”, sir hun.  Dessuten er teamlederne i Røde Kors fleksible dersom man ikke har anledning å stille en gang i blant forteller hun.

img_2181Bygg opp under barnas giverglede

Tonje er opptatt av kollektivt ansvar – også når det kommer til oppdragelse av våre barn. ”Det om å se alle barna i vår omgangskrets, skape trygghet,  tørre å sette grenser for andres barn, vise omsorg, tørre si fra ved bekymringer og inkludere alle”, sier hun.

Tonjes største ønske, er at barna skal vokse opp med en god selvfølelse som forteller dem at de er gode nok som de er uavhengig av prestasjoner – og at de blir gode medmennesker.

I vår tid, i vår del av verden, lever de fleste i overflod – og Tonje synes det kan være utfordrende å gi barna perspektiv. Tonje tenker det er fint å snakke med barna på en god måte om hva som skjer i verden. Det er likevel i handling hun tror den store læringen ligger. Tonje ønsker å ta barna mer med på frivillige aktiviteter eller gjøremål hvor de kan føle at de gjør en forskjell.

”Barn har en fantastisk giverglede og vi må huske på å legge til rette for at de får gi!”

Forslag til konkrete aktiviteter som barna kan være med på:
–          Selge hjemmebakte boller og saft til inntekt for en veldedig organisasjon
–          Bli bøssebærer i Tv-Aksjonen. Du kan melde deg på her: www.blimed.no.
–          Gi bort leker og klær til organisasjoner, flyktningmottak eller andre som behøver det

Julen er en fantastisk anledning til å bygge opp under barnas giverglede. Et eksempel på noe alle kan gjøre er å lage en annerledes julekalender for barna. Før jul kan de velge seg ut en liten ting hver dag eller en gang i uken, og gi dette bort til andre barn. Det er mange organisasjoner rundt jul som samler inn julegaver til barn som ellers ikke får så mange gaver. Man kan også ta direkte kontakt med nærmeste flyktningsmottak eller forhøre seg med barnehagen eller skolen om de kjenner til noen familier som kan få en oppmerksomhet i julen. Bianca Simonsen i Gjør en forskjell er et fantastisk forbilde på mange måter, forteller Tonje. Hvert år lager hun julekalendere til eldrehjem. Det har Tonje planer om å kopiere og inkludere barna slik at de kan være med å lage og gi bort julekalendere.

Spre glede hele året – på mange ulike måter

Tonje trekker frem mange andre hun vet om som gjør en forskjell for samfunnet rundt oss. Noen kjører ut med mat som er til overs fra arrangementer til fattighus eller flyktningmottak, starter innsamling av varme klær eller leker, eller går turer med eldre som trenger en turvenn. Det finnes så mange enkle grep man kan ta for å spre glede rundt seg. Å ta seg tid til dette, vil gi en selv minst like mye glede!

Heldigvis har Tonje stor tro på fremtiden. Vi ser et arbeidsliv hvor emosjonell intelligens, bærekraft og samfunnsansvar får økt fokus. Vi mennesker blir rausere og mer inkluderende. Etter en tid for individ og selvrealisering har stått i fokus, synes Tonje det er fantastisk å se tegn til at vi i større grad ser kollektive verdier – fordi et godt liv avhenger av våre relasjoner til de vi er så heldige å ha rundt oss.

Vi i Spre glede kunne ikke vært mer enige 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *